• ദ്സ്ച്_൦൫൭൯
  • ഇമ്ഗ്_൯൪൯൦

നിങ്ബോ ശെംഹെ കോ ചുമന്നുകൊണ്ടു., ലിമിറ്റഡ്, 1995 ൽ സ്ഥാപിച്ച, ഹങ്ഴൌ് ബേ സീ-കുറുകെ പാലം തെക്കൻ ആണ് നിങ്ബോ സിറ്റി, സ്ഥിതി. ശ്ബ് ആഴമുള്ള ആവേശമാണ് പന്ത് ചുമന്നുകൊണ്ടു, സ്വയം പരിപൂര്ണമാണ് പന്ത് ചുമന്നുകൊണ്ടു നാലു പോയിന്റ് കോൺടാക്റ്റ് പന്ത് വഹിക്കുന്ന നോൺ-സാധാരണ പന്ത് പ്രസവം മിനിയേച്ചർ ചെറിയ കൃത്യത ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവ് ആണ്.


WhatsApp Online Chat !