• DSC_0579
  • IMG_9490

NINGBO Shenhe BEARING CO., LTD, được thành lập vào năm 1995, nằm ở thành phố Ninh Ba, đó là bờ phía nam của vịnh Hàng Châu biển qua Bridge. SHB là một nhà sản xuất chuyên nghiệp của nhỏ và nhỏ chính xác bóng rãnh sâu mang, quả bóng tự san bằng mang, tiếp xúc bóng bốn điểm mang và mang bóng không chuẩn.


WhatsApp Online Chat !